Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 11/14 BNR/CNVM pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii,

Descarcaţi : Regulamentul nr. 11/14 BNR/CNVM
Ordin: 10/71/2010
Ordin publicat în MO:   690/14.10.2010
Observaţii : Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I.