Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 17/15 BNR/CNVM pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor fina

Descarcaţi : Regulamentul nr. 17/15 BNR/CNVM
Ordin : 16/72/2010
Ordin publicat în MO:  725/01.11.2010
Observaţii : Prezentul regulament intră în vigoare la data 31.12.2010.