Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 16/17 BNR/CNVM pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR şi al CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit și firmele de investiții

Descarcaţi : Regulamentul nr. 16/17 BNR/CNVM
Ordin : 15/74/2010
Ordin publicat în MO: 725/01.11.2010
Observaţii : Prezentul regulament intră în vigoare la data 31.10.2010.