Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 18/16 BNR/CNVM privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securizate şi poziţiilor din securitizare

Descarcaţi : Regulamentul nr. 18/16 BNR/CNVM
Ordin : 17/73/2010
Ordin publicat în MO: 726/01.11.2010
Observaţii : Prezentul regulament intră în vigoare la data 31.12.2010.
Se abrogă Regulamentul nr. 21/26/2006 BNR/CNVM privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al poziţiilor din securitizare