Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 13/20 BNR/CNVM pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de i

Descarcaţi : Regulamentul nr. 13/20 BNR/CNVM
Ordin : 12/77/2010
Ordin publicat în MO: 725/01.11.2010
Observaţii : intră în vigoare la data 31.12.2010