Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 23/21 BNR/CNVM pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi

Descarcaţi : Regulamentul nr. 23/21 BNR/CNVM
Ordin : 21/78/2010
Ordin publicat în MO: 926/01.11.2010
Observaţii : intră în vigoare la data 31.12.2010