Facebook LinkedIn

Regulamentul nr.1 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

Descărcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 6/2011
Ordin publicat în MO : 70/27.01.2011
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I