Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 03 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

 
Descărcaţi : Forma iniţială
Ordin : 12/2011
Ordin publicat în MO : 156/03.03.2011
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I