Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 04 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descărcaţi : Forma iniţială
Ordin : 13/2011
Ordin publicat în MO : 185 bis/16.03.2011
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I