Facebook LinkedIn

Regulamentul nr.12/7 BNR/CNVM pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR şi al CNVM nr.14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiții

 
Descarcaţi : Forma inițială
Ordin : 8/60/2011
Ordin publicat în MO: 685/27.09.2011
Observaţii : intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I