Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 13/8 BNR/CNVM pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţi

Descarcaţi : Forma inițială
Ordin : 9/61/2011
Ordin publicat în MO: 685/27.09.2011 
Observaţii : intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I