Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 15/10 BNR/CNVMreferitor la plasamentele prevăzute de art.831 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil

 
Descarcaţi : Forma inițială
Ordin : 11/71/2011
Ordin publicat în MO: 694/30.09.2011
Observaţii : intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I