Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 20/11 BNR/CNVM pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de in

Descarcaţi : Forma inițială
Ordin : 18/82/2011
Ordin publicat în MO: 800/11.11.2011
Observaţii : intră în vigoare la data 31.12.2011