Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 21/13 BNR/CNVM pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţii

Descarcaţi : Forma inițială
Ordin : 19/84/2011
Ordin publicat în MO: 797/10.11.2011
Observaţii : intră în vigoare la data 31.12.2011