Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 16 de completare a reglementărilor C.N.V.M. în vederea implementării unor prevederi din Directiva 2010/78/UE

Descărcaţi : Forma iniţială
Ordin : 107/2011
Ordin publicat în MO : 896/16.12.2011
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I