Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 28/17 BNR/CNVM entru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

Descarcaţi : Formă inițială
Ordin : 24/110/2011
Ordin publicat în MO: 909/21.12.2011
Observaţii : intră în vigoare la data 01.01.2012