Facebook LinkedIn

Regulamentul 19/12 BNR/CNVM entru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele

Descarcaţi : Formă inițială
Ordin : 17/83/2011
Ordin publicat în MO: 792/08.11.2011