Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 23/15 BNR/CNVM pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţ

Descarcaţi : Formă inițială
Ordin : 21/86/2011
Ordin publicat în MO:  827/22.11.2011
Observaţii : intră în vigoare la data 31.12.2011