Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 4 privind aplicarea articolului 36 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările ulterioare, precum şi a unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile d

Descărcaţi : Forma iniţială
Ordin : 48/2012
Ordin publicat în MO : 228/05.04.2012
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I