Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 06 pentru aplicarea articolului 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

Regulamentul nr. 06  
 
Descărcaţi : Forma Iniţială
Ordin : 99/2012
Ordin publicat în MO : 637/07.09.2012
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I 
Regulamentul (EU) NO 236/2012