Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 09 pentru modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital

   
 
Descărcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 133/2012
Ordin publicat în MO : 766/14.11.2012
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I 
Regulamentul (EU) NO 236/2012