Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 11 pentru modificarea Reg. nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM şi funcţionarea SC „Fondul Proprietatea” S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta.

   
 
Descărcaţi : Forma Iniţială
Ordin : 141/2012
Ordin publicat în MO : 880/22.12.2012
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I 
Regulamentul (EU) NO 236/2012