Facebook LinkedIn

Reg. nr. 12 ptr. aplicarea prev. art. 6 lit. a) din O.U. a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guv., prin MFP, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României

   
 
Descărcaţi : Forma Iniţială
Ordin : 142/2012
Ordin publicat în MO : 895/28.12.2012
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I 
Regulamentul (EU) NO 236/2012