Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 1


pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr.3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.12/2006

Descărcaţi : Forma iniţială
Ordin : 03/2013
Ordin publicat în MO : 361/2013
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării lui şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I