Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 2

pentru modificarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.23/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare

Descărcaţi : Forma iniţială
Hotărârea : 20/2013
Hotărâre publicată în MO: 503/09.08.2013
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a hotărârii de adoptare în Monitorul Oficial al României, Partea I