Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 3

pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii

Descărcaţi : Forma iniţială     Forma consolidată
Hotărârea : 28/2013
Hotărâre publicată în MO: 552/30.08.2013
Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a hotărârii de adoptare în Monitorul Oficial al României, Partea I