Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 6

emis în conformitate cu prevederile art. 12 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții

Descărcaţi : Forma iniţială

Hotărâre publicată în MO:  51/21.01.2014

Observaţii : Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I