Facebook LinkedIn

NORMA nr. 14/ 2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind cerințele de guvernanță a produselor MiFID II

Art. 1 - Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul ESMA privind cerințele de guvernanță a produselor MiFID II, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 2 - Entitățile menționate la art. 1 alin. (1) din Regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile deguvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioanesau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare au obligația respectării prevederilor Ghidului ESMA privind cerințele de guvernanță a produselor MiFID II, în legătură cu ...... .

Descarcă AICI textul integral al Normei nr. 14/2018.