Facebook LinkedIn

NORMA NR. 2/ 2018 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF ..

Art. I. - Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 și 982 bis din 30 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) și (72) cu următorul cuprins:
„(71) În cadrul raportărilor anuale menționate la alin.(7) prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor și cheltuielilor, poate fi diferită de cea din situațiile financiare anuale conform cu IFRS, aceasta fiind determinată de cerințele de informații ale instituțiilor statului.  ........Descarcă AICI textul Normei nr. 2/2018.