Facebook LinkedIn

NORMA nr. 34/2017 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II

Art. 1 - Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F. aplică Ghidul ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MIFID II, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

Descarcă AICI Norma 34/2017. Descarcă AICI Ghid ESMA Raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MiFID II