Facebook LinkedIn

NORMA nr. 23/ 2017 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacții ale contrapărților centrale și ale locurilor de tranzacționare și a Ghidului ESMA privind normele și procedurile în cazul insolvenței parti

Art. 1 - Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacții ale contrapărților centrale și ale locurilor de tranzacționare și Ghidul ESMA privind normele și procedurile în cazul insolvenței participanților la un depozitar central, prevăzute în anexele nr.1 și 2 care fac parte integrantă
din prezenta normă. ..... .

Descarcă AICI Norma 23/2017.

Norma a fost transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, partea I.