Facebook LinkedIn

NORMA nr.14/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR - Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfu

Art. 1. - Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul MAR – Informații referitoare la piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri sau la piețele spot conexe în vederea definirii informațiilor privilegiate privind instrumentele financiare derivate pe mărfuri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

.....


Descarcă AICI Norma 14/2017.