Facebook LinkedIn

NORMA 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente și pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri CNVM

Art. 1. – Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Orientările privind sistemele și controalele într-un mediu de tranzacționare automat pentru platformele de tranzacționare, firmele de investiții și autoritățile competente prevăzute în anexa nr. 1, în desfășurarea activității sale de supraveghere și control a respectării dispozițiilor legale ce transpun prevederile Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului și Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și manipulările pieței (abuzul de piață), aplicabile sistemelor și controalelor impuse pentru sistemele de tranzacționare și pentru intermediari, într-un mediu de tranzacționare automat sau în legătură cu furnizarea de acces direct la piață sau acces sponsorizat.
....


Descarcă AICI Norma 32/2016.