Facebook LinkedIn

NORMA nr. 28/2016 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind măsurile alternative de performanță

Art. 1.- Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul ESMA privind măsurile alternative de performanţă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă. 


Descarcă AICI Norma 28/2016.

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 28 iunie 2016