Facebook LinkedIn

Norma nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate,reglementate și supravegheate de ASF- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor

Art. 1. – Se aprobã Reglementãrile contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entitãților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarã - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

  Descarcă aici textul integral al Normei nr.40/2015.