Facebook LinkedIn

NORMA nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin

Art. 1. - Prezenta normă stabileşte reguli care trebuie respectate în situaţia în care un organism de plasament colectiv, denumit în continuare O.P.C., realizează o investiţie în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin.


Descarcă aici textul integral al Normei nr.14/2013.