Facebook LinkedIn

NORMA Nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene

Art. 1. – (1) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile administratorilor fondurilor de investiții alternative (AFIA) din alte state membre ale Uniunii Europene care intenționează distribuția în România, exclusiv către investitorii profesionali a titlurilor de participare emise de fonduri de investiții alternative (FIA) administrate în alte state membre și/sau administrarea unui alt organism de plasament colectiv (AOPC) din România, până la momentul intrării în vigoare a actului normativ de transpunere în legislația națională a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 1.095/2010 (DAFIA).

(2) AFIA și FIA indicați la alin. (1) sunt înscriși în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).


Descarcă aici textul integral al Normei nr.13/2013.