Facebook LinkedIn

Ordinul M.E.F. - C.N.V.M. nr. 3483/144/2008

Ordinul M.E.F. - C.N.V.M. nr. 3483 / 144 / 2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice - Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.24 din 12 ianuarie 2009