Facebook LinkedIn

INSTRUCȚIUNE NR. 2/2017 pentru abrogarea Ordinului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operațiuni


Art.1. - La data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni se abrogă Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 142/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.

......

Descarcă aici instrucțiunea nr. 2/2017.