Facebook LinkedIn

INSTRUCȚIUNE nr. 1/2017 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – SIIF, precum și pentru modificarea Instrucțiunii A.S.F. nr.1/2016


Art. 1. - (1) Prezenta instrucţiune stabileşte modul de întocmire şi depunere a situațiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, care au obligația aplicării prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, denumită în continuare Norma nr. 40/2015.
(2) Entităţile menționate la alin.(1), denumite în continuare entități, au obligaţia să depună situaţii financiare anuale în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar la sediul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, însoţite de documentele prevăzute de lege.
...


Descarcă aici instrucțiunea nr. 1/2017.