Facebook LinkedIn

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Art. 1.-  Prezenta instrucţiune stabileşte sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, denumită în continuare ASF – SIIF.

Descarcă aici instrucțiunea nr. 2/2016.