Facebook LinkedIn

Instrucțiunea nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – SIIF - varianta consolidată

Descarcă aici Instrucțiunea nr. 2/2016 - forma consolidată 2019

Descarcă aici instrucțiunea nr. 2/2016.