Facebook LinkedIn

Instrucțiunea nr.1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - SIIF

Art. 1. - Prezenta instrucţiune stabileşte modul de întocmire şi depunere a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, distinct de situațiile financiare anuale, de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare ce au obligația aplicării prevederilor Normei nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, denumită în continuare Norma nr. 39/2015.
.....

 

Descarcă aici Instrucțiunea nr.1/2016 - forma consolidată în martie 2019.

Descarcă aici Instrucțiunea nr.1/2016.