Facebook LinkedIn

INSTRUCȚIUNEA nr. 2/2015 pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Instrucțiunea ASF nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF

Art. I. – Alineatul (1) al articolului 2 din Instrucţiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 8 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: .........

Descarcă aici Instrucțiunea nr.2/2015.

Instrucțiunea nr. 2/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 2 septembrie 2015.