Facebook LinkedIn

INSTRUCȚIUNEA nr.1/2015 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr.2/2014 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul Instrumentelor și Inv

Publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343/19.05.2015, 

Art. I.
-  Instrucţiunea nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 8 august 2014, se modifică și se completează după cum urmează: ....

Descarcă aici Instrucțiunea nr.1/2015.