Facebook LinkedIn

Instrucţiunea nr. 4_2014

pentru modificarea Instrucţiunii nr.3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006 

Descarcă aici textul pdf.