Facebook LinkedIn

Instrucţiunea nr.3 (2)

pentru modificarea Instrucțiunii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.70/2006

Descarcă aici textul pdf.

Instrucțiunea nr.3 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.593 din 8.08.2014.