Facebook LinkedIn

Instrucţiunea nr.1

pentru modificarea Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul  C.N.V.M. nr. 30/2007, în conformitate cu  forma instrucțiunii, astfel cum a fost  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195/20.03.2014.


Descarcă aici textul pdf