Facebook LinkedIn

Instrucțiunea nr. 1

de modificare și completare a Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6 / 2011 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi : Forma iniţială
Ordin : 01/2013
Ordin publicat în MO : 297/2013
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I