Facebook LinkedIn

Instrucțiunea nr. 2

de modificare a Instrucţiunii nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi : Forma iniţială
Hotărârea : 34/2013
Hotărâre publicată în MO: 559/03.09.2013
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a Hotărârii de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I