Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 02 de modificare şi completare a Instrucţiunii nr. 7/2007 privind raportarea unor operaţiuni

Descarcaţi : Forma iniţială
Ordin : 20/2013
Ordin publicat în MO : 154/22.03.2013
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I